Náš život

Školství v datech

Kvalitní vzdělání je důležitým krokem k úspěšnému životu. Jako zřizovatel rozsáhlé sítě základních a středních škol si toto uvědomujeme a proto klademe důraz na moderní přístup ke vzdělávání. Zajímají nás názory samotných studentů a jejich rodičů, odborníků i zaměstnavatelů. I díky tomu najde vysoké procento absolventů uplatnění na trhu práce.

107

krajských škol a školských zařízení

22 226

žáků ve školách

2 712

zaměstnanců škol

Co o školství v kraji říkají samotní protagonisté?

V posledních letech se v Olomouckém kraji podstatně rozšířila nabídka polytechnického vzdělávání v souladu s potřebami trhu práce a jednotlivých regionů kraje. Oborová nabídka v Olomouckém kraji je velmi rozmanitá, vznikly některé nové solitérní obory. Zbývá do budoucna rozšířít oborovou nabídku pro dívky. V návaznosti na vzestup polytechnického vzdělávání se zlepšilo také vybavení škol novými moderními technologiemi financovanými jak z projektů tak z prostředků zřizovatele. 

- Mgr. Pavel Skácel, ředitel Střední odborné školy Litovel

Pojďte pracovat do školství!

Ty nejlepší učitele si pamatujeme celý život. Staňte se jedním z nich. Jako zřizovatel desítek škol všech stupňů a zaměření neustále hledáme zkušené i začínající pedagogy. Důležitý je pro nás zápal, který dokážete vzbudit i v žácích a studentech, bez ohledu na typ školy či oboru.

Menu