Návod k použití

Mapa škol

Uživatel mapy má možnost získat základní informace o všech školách zřizovaných krajem např. základní školy v blízkosti bydliště či pracoviště. Po rozkliknutí pinu nebo kliknutím na školu v bočním panelu může uživatel sledovat aktivity a úspěchy školy a současně získat další zdroje informací o realizovaných či plánovaných projektech na škole.

Stránka mapy škol je rozdělena na dvě části - mapu a boční panel se seznamem škol, ve kterém se zobrazují všechny zřizované školy.

Základní funkce mapy

Posouvat mapu je možné uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši a posunutím do požadovaného směru.
K přiblížení mapy slouží tlačítka + a – na klávesnici a také rolovací kolečko myši.
Stiskem a držením pravého tlačítka myši, nebo stiskem a držením klávesy Ctrl a současným přidržením levého tlačítka myši můžete táhnutím myši měnit úhel pohledu.

Filtrovaní obsahu na mapě

Změnu zobrazovaného mapového obsahu provedete pomoci filtrování podle „okresu“„zaměření“„typu školy" nebo pomocí „vyhledávácího pole“, které umožnuje přímo vyhledávat název školy.

Okres – podle přiřazených okresů lze filtrovat školy podle území, pod které spadají.
Typ školy – určuje typ školy zřizované krajem. Filtr umožňuje vybrat mezi MŠ – mateřská škola, ZŠ – základní škola, ZUŠ – základní umělecká škola, SŠ - střední škola, G- gymnázium anebo O – Ostatní (zahrnuje DDM, DD, SVČ, PPP a SPC).
Vyhledávací pole – představuje filtrování škol podle full textového vyhledavání. Zadaný text se vyhledáva pouze v nadpisu/názvu školy.

Všechny filtry můžete libovolně kombinovat (např. Hledám: Všechny odborní strědní školy s dopravním zaměřením v okresu Olomouc, které mají v názvu slovo škola.).

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je možné, že se na webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu [email protected], abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Menu