O projektu

Olomoucký kraj pro moderní školství

Cílem této platformy je poskytnout ředitelům škol a zástupcům školství jednoduchý nástroj pro přehledné prezentování informací veřejnosti. Rodiče, žáci i široká veřejnost tak na jednom místě získá informace o středních školách, gymnáziích, základních uměleckých školách a ostatních zařízeních v Kraji. Hezký a kompletní seznam škol je doplněn o popisy škol, fotky, školní aktivity a projekty i školní úspěchy. 

Projekty, které se už realizují nebo budou realizovat v rámci Strategie školství jsou také na této platformě prezentovány a rovnou jsou navázány na konkrétní zapojené školy. Veřejnost tak může na jednom místě sledovat postup konkrétních investičních i neinvestičních projektů 

Mimo to všechno chceme nabídnout prezentaci olomouckého školství v hezkém světle, což bude motivovat ostatní města a bude je i inspirovat a povede ke sdílení dobré praxe.

Kontakty

Správce aplikace

Ing. Alan Závada

[email protected]

+420 731 643 122

Moderátor diskuzí

Mgr. Martin Pustaj

[email protected]

Máte-li nápad, jak vylepšit funkčnost této aplikace, budeme vděčni za váš námět. Náměty posílejte na adresu +420 585 508 673
Menu