Školství v Olomouckém kraji = vzdělávání pro budoucnost

Kvalitní vzdělání je důležitým krokem k úspěšnému životu.

Jako zřizovatel rozsáhlé sítě škol si toto uvědomujeme a proto klademe důraz na moderní přístup ke vzdělávání. Chceme zachovat vyváženou oborovou strukturu s rozmanitou nabídkou v celokrajském pojetí. Zajímají nás názory samotných studentů a jejich rodičů, odborníků i zaměstnavatelů.

Aktuálně

Scholaris 2021

16.9. 2021

Scholaris 2021

Scholaris je přehlídka středních škol, která se koná ve všech okresech Olomouckého kraje. Jejím cílem je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji.
Otevřít Scholaris 2021

14.9. 2021

Olomoucký kraj pokračuje v podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel

Olomoucký kraj bude i ve školním roce 2021/2022 poskytovat stipendia žákům vybraných učňovských oborů vzdělání a žákům vybraných technických oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
Otevřít Olomoucký kraj pokračuje v podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel

23.6. 2021

Přehled volných míst na středních školách v Olomouckém kraji

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje na svých stránkách pravidelně zveřejňuje Přehled volných míst na středních školách v Olomouckém kraji.
Otevřít Přehled volných míst na středních školách v Olomouckém kraji

07.4. 2021

Anketa „Nejlepší učitel výuky na dálku“ v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj vyhlašuje anketu „Nejlepší učitel výuky na dálku“, jejíž cílem je ocenit mimořádné počiny v on-line výuce.
Otevřít Anketa „Nejlepší učitel výuky na dálku“ v Olomouckém kraji

03.9. 2021 / #Přijímací řízení / #Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zde naleznete aktuální informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium na středních školách.
Otevřít Přijímací řízení

03.9. 2021 / #Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / #Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Způsob vzdělávání dětí, žáků a studentů se uskutečňuje na základě svobodného rozhodnutí žáků a zákonných zástupů, a to s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Proces vzdělávání probíhá v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu nebo ve školách speciálních zřízených dle § 16 odst. 9 ško...
Otevřít Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

27.8. 2021 / #Seznam škol a školských zařízení / #Seznam škol a školských zařízení

Seznam škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

Kontaktní údaje na všechny školy a školská zařízení v působnosti Olomouckého kraje naleznete zde.
Otevřít Seznam škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

27.8. 2021 / #Jazyková příprava žáků - cizinců / #Jazyková příprava žáků - cizinců

Jazyková příprava žáků - cizinců

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách.
Otevřít Jazyková příprava žáků - cizinců

Klíčové projekty

Všechny projekty
Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

Otevřít Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Otevřít Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Otevřít Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Otevřít Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Skvělé nápady přibývají každý den...

125

Škol a školských zařízení

Zobrazit na mapě

Práce snů nespadne z nebe. Proto musíme být připravení.

Dnešní doba se rychle vyvíjí a zejména školství nesmí zaspat. Máme jasnou vizi, kam by se měl vzdělávací systém v Olomouckém kraji vyvíjet, aby z něj měli hlavní prospěch žáci a studenti. Prioritou je posílení nabídky technicky orientovaných oborů, multioborový přístup a mezisektorová spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje navázaná na vzdělávání špičkových odborníků a spolupráce s veřejnou správou a firmami na přilákání nových talentovaných pracovních sil do regionu.

4

Strategicky ucelené oblasti

Prohlédnout strategii

Pojďte pracovat do školství!

Ty nejlepší učitele si pamatujeme celý život. Staňte se jedním z nich. Jako zřizovatel desítek škol všech stupňů a zaměření neustále hledáme zkušené i začínající pedagogy. Důležitý je pro nás zápal, který dokážete vzbudit i v žácích a studentech, bez ohledu na typ školy či oboru.

Menu