Rozvoj školství Olomouckého kraje

Zajišťujeme kvalitu vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů. V druhé řadě nazapomínáme ani na podporu zaměstnanosti absolventů a rovné příležitosti na trhu práce.

Kvalifikovaní absolventi s vysokou uplatnitelností na trhu práce

Zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce je pro Olomoucký kraj dlouhodobou prioritou, při jejímž naplňování je nezbytná spolupráce škol i kraje se sociálními partnery. 

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

V realizaci
Otevřít Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Dokončený
Otevřít Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

V realizaci
Otevřít Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Dokončený
Otevřít Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Polytechnické vzdělávání

Dlouhodobým cílem Olomouckého kraje je zvýšit zájem žáků o studium vybraných učebních oborů a technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

V realizaci
Otevřít Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Dokončený
Otevřít Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

V realizaci
Otevřít Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Rozvoj gramotností a digitálních kompetencí

V rámci rozvoje gramotností je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Dokončený
Otevřít Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II

V realizaci
Otevřít Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II
Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Dokončený
Otevřít Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím komplexních aktivit a opatření v návaznosti na schválenou školskou inkluzivní koncepci kraje s cílem zvýšení kvality vzdělávání.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

Dokončený
Otevřít Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Dokončený
Otevřít Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Menu