Další nabídka

Téma #Informace pro uprchlíky z Ukrajiny #Jazyková příprava žáků - cizinců #Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji #Potřebuji vyřídit #Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji #Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji #Publikace #Přijímací řízení #Příspěvky a dotace #Seznam škol a školských zařízení #Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí #Talent Olomouckého kraje #Uznávání zahraničního vzdělání #Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami #Zápisový lístek

11. 11. 2022 / #Zápisový lístek / #Zápisový lístek

Zápisový lístek

Zápisový lístek je vydáván k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.
Otevřít Zápisový lístek
Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022

8. 6. 2022 / #Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí / #Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022

Olomoucký kraj opět finančně podpoří studijní pobyty v zahraničí.
Otevřít Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022
Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

18. 3. 2022 / #Informace pro uprchlíky z Ukrajiny / #Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

Zde najdete informace o školství v Olomouckém kraji, nabídku volnočasových aktivit, informace o výuce českého jazyka a další užitečné kontakty. 
Otevřít Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

3. 9. 2021 / #Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / #Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Způsob vzdělávání dětí, žáků a studentů se uskutečňuje na základě svobodného rozhodnutí žáků a zákonných zástupů, a to s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Proces vzdělávání probíhá v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu nebo ve školách speciálních zřízených dle § 16 odst. 9 ško...
Otevřít Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. 11. 2022 / #Přijímací řízení / #Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zde naleznete aktuální informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium na středních školách.
Otevřít Přijímací řízení

27. 8. 2021 / #Seznam škol a školských zařízení / #Seznam škol a školských zařízení

Seznam škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

Kontaktní údaje na všechny školy a školská zařízení v působnosti Olomouckého kraje naleznete zde.
Otevřít Seznam škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

27. 8. 2021 / #Jazyková příprava žáků - cizinců / #Jazyková příprava žáků - cizinců

Jazyková příprava žáků - cizinců

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách.
Otevřít Jazyková příprava žáků - cizinců

27. 8. 2021 / #Uznávání zahraničního vzdělání / #Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje plní ze zákona funkci orgánu, který vyřizuje žádosti o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole.
Otevřít Uznávání zahraničního vzdělání
Menu